Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Türkiye'nin Sağlık Yaşam Platformu

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Güncel
  4. »
  5. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kamu Kaynaklarında Tasarruf Tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kamu Kaynaklarında Tasarruf Tedbirleri

haber haber -
28 0

Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanımı İçin Alınan Tedbirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve mecburiyet olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda şu önlemler alınacak:

Tasarruf ve Verimlilik

– Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanacak.

– Bürokratik işlemler azaltılacak.

– Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için tedbirler alınacak.

Önemli Alanlar

– Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınları gibi acil müdahaleler genelge kapsamı dışında tutulacak.

– Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri için belirlenen bütçe sınırlarına riayet edilecek.

– Faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

Diğer Önlemler

– Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılmasında sıkı kurallar uygulanacak.

– Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılmasında kısıtlamalar getirilecek.

– Haberleşme giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları gibi alanlarda tasarruf sağlanacak.

Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir dizi önlem içermekte olup, tasarruf ve verimliliği esas almaktadır. Bu doğrultuda, kamu kaynaklarının israf edilmeden en etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

İlgili Yazılar