dikili escort foca escort çiğli escort çeşme escort gaziemir escort maltepe escort mecidiyeköy escort nişantaşı escort nurtepe escort okmeydanı escort

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı icra takibinde, hakkı yerine getirilmeyen veya ihlal edilen kişi mahkemeye başvurarak, hakkının iade edilmesini talep eder mahkeme kararına göre icra takip işlemi yapılır.Tüm süreci mahkeme yürütmekte ve denetlemektedir. Mahkeme alacaklının haklı olduğuna, Karar verirse karşı tarafa borcunu ödemesi için belli bir süre verilir. Borçlu kendisine verilen sürede borcu yerine getirmezse, borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirilmesi sağlanır bu arada karar verildikten sonra borçlunun savunma ve takibe engel olma imkânı oldukça sınırlıdır. Borçlunun kural olarak bu takibe karşı koyarak Takibi durdurması mümkün değildir. Bu Durumda iyi bir Avukat ile iletişime geçilmesi ve neler yapılabilinir öğrenilmesi gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibinde, bu takip yoluna başvuran alacaklının, alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip yapabilir genel haciz yolu ile Takipte alacaklının önünde herhangi bir belge bulunması da şart değildir. Takip yolunun başarı ile sonuçlanması için borçlunun takibe itiraz etmemesi gerekir. İlamsız icra takibinde İlamlı icra Takibinin aksine daha önce bir Yargılama yapılmadığından borçluya kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek takibin sonuçlanmasına engel olma hakkı tanınmıştır. Eğer 7 gün içerisinde itiraz yapılırsa takip durur.

Senede Dayalı İcra Takibi Nedir?

Senede dayalı İcra takibinde, alacaklı senedin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya ödeme emri gönderir borçlu borcunu 10 gün içerisinde ödeme emrinde yazılı olan İcra Dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlu itirazda bulunmak isterse itirazın 5 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekir. Borçlu borca itiraz etmez ayrıca borcu ödemez ise 10 gün içinde itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun Mal beyanında bulunmak içinde itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun Mal beyanında bulunmak zorundadır.

Av. Gülay Aksoy

Web Site: gulayaksoy.com.tr

Etiketler

newstanitim