Guncel

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI NE İŞE YARAR?

Teknolojinin yaygın kullanımı ve çok hızlı gelişimine paralel temiz enerji ihtiyacı giderek artmaktadır.  Bağlı bulunduğu elektrik – elektronik cihazlarda, şebekede meydana gelen bozulmaları (ani voltaj yükselmeleri, düşmeleri, harmonikler, gerilim dalgalanmaları vb.) ve gürültüleri süzerek çıkışta sabit ve temiz gerilimle besleyen, elektrik kesintisi durumlarında, yüke hissettirmeden belirli bir süre beslemeye devam eden sistemlerdir. Güç kalitesini artırma çalışmaları sırasında kullanılan Kesintisiz Güç Kaynakları teknolojisi de bu isteği karşılamaya yönelik çalışmaların bir ürünüdür. Kesintisiz güç kaynakları sürekli devrede kalırlar ve elektrik kesintilerinde kesintinin yük tarafından hissedilmesini engeller. Bunun dışında şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan yükü korurlar. Şebekede oluşan sorunlar genellikle; iş akışında kesinti, aksama veya durmaya, bilgisayarlar da veri kaybına veya hatalı bilgilerin oluşmasına, yüksek maliyetli donanım arızalarına, üretim kayıpları ve ürün kalitesinin düşmesine yarı iletken cihazlarda bozulmalara, zaman ve para kayıplarına neden olmaktadır.

İlgili Makaleler