Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Türkiye'nin Sağlık Yaşam Platformu

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Yaşam
 4. »
 5. ​SGK’nın Kanser İlaçları Politikası Neleri Kapsar?

​SGK’nın Kanser İlaçları Politikası Neleri Kapsar?

admin admin -
12 0

​SGK’nın Kanser İlaçları Politikası Neleri Kapsar?

 

Günümüzde ilaç üretim kapasiteleri, özellikli ilaç üretimi gibi pek çok konu ilaç endüstrisi kapsamında planlanmaktadır. Her bir ülkenin ilaç ekonomisi ve politikası farklılık göstermektedir. Her bir ülke de kendisi ilaç üretimi sağlamaktadır. Ancak bazı özellikli ilaçlar (kanser ilacı ve benzeri) her ülkede üretilmemekle beraber, özellikli gruplarda üretildikleri için maliyetleri farklılık göstermektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, sigorta kapsamında pek çok ilaç grubunun maliyetini karşılamaktadır. Kanser ilaçları da bunların arasında yer almaktadır. Ancak bazı ilaçları çeşitli nedenlerden ötürü kapsamamaktadır. Bu nedenlere açıklık getirmek adına SGK’nın kanser ilacı politikasını bu yazımızda detaylarıyla açıkladık.

Aşağıda SGK’nın kanser ilaçlarına dair izlediği politikaya ilişkin açıklamalar yer almaktadır:

 • Kanser ilaçlarının temini için uzman doktorlar tarafından düzenlenen reçeteler gereklidir.
 • Reçeteler, ilacın SGK tarafından karşılanabilmesi için bazı durumlarda SGK’nın belirlediği onay süreçlerinden geçmelidir.
 • SGK, belirli kanser ilaçlarının yer aldığı özel bir ilaç listesi oluşturur.
 • Türkiye’de bulunmayan bazı kanser ilaçları, SGK’nın yurt dışı ilaç temin politikaları kapsamında karşılanır.
 • Kanser tedavisi gören hastalar için tedavi planı ve rapor düzenlenmesi gereklidir.
 • Bazı kanser ilaçları için hastalardan katkı payı talep edilebilir.

Hangi Kanser İlaçları SGK Tarafından Karşılanır?

Yukarıdaki açıklamada belirttiğimiz gibi bazı kanser ilacı türleri SGK tarafından karşılanmamaktadır. Sizler için SGK’nın karşıladığı ilaç gruplarını aşağıda listeledik.

Sitotoksik İlaçlar

Hedefe Yönelik Tedaviler

Hormonal Tedaviler

İmmünoterapi İlaçları

Alkilleyici Ajanlar

 • Siklofosfamid
 • Ifosfamid
 • Klorambusil
 • Melphalan
 • Busulfan

Monoklonal Antikorlar

 • Trastuzumab
 • Bevacizumab
 • Rituximab
 • Cetuximab

Östrojen Reseptör Modülatörleri

 • Tamoksifen
 • Raloksifen

Kontrol Noktası İnhibitörleri

 1. Pembrolizumab
 2. Nivolumab
 3. Atezolizumab

Antimetabolitler

 • Metotreksat
 • 5-Fluorourasil (5-FU)
 • Gemcitabin
 • Kapecitabin
 • Pemetreksed

Tirozin Kinaz İnhibitörleri

 • Imatinib
 • Dasatinib
 • Nilotinib
 • Erlotinib
 • Gefitinib

Aromataz İnhibitörleri

 • Anastrozol
 • Letrozol
 • Eksemestan

 

Antitümör Antibiyotikler

 • Doksorubisin
 • Epirubisin
 • Bleomisin
 • Mitomisin C

BRAF İnhibitörleri

 • Vemurafenib
 • Dabrafenib

Antiandrojenler

 • Flutamid
 • Bikalutamid

 

Bitkisel Alkaloidler

 • Vinblastin
 • Vincristin
 • Paclitaxel
 • Docetaxel

 

 

 

Yukarıdaki listede SGK’nın karşıladığı başlıca ilaç tip ve türleri yer almaktadır. Daha detaylı bilgi edinmek için Taşkın Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, doğrudan kurumdan güncel liste ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

​SUT Nedir ve Kanser İlaçları İçin Hangi Hükümleri İçerir?

Bir diğer adı Sağlık Uygulama Tebliği olan SUT, sağlık hizmetlerinin finansmanını düzenleyen SGK’nın tebliğidir. Bu tebliğ, sağlık hizmetleri, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer sağlık harcamaları için SGK’nın ödeme yapacağı miktarları, ödeme koşullarını ve uygulama esaslarını belirlemektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin içeriğinde bulunan bazı ibareler şunlardır;

 1. Özellikle kanser tedavisi, kronik hastalıklar gibi özel durumlar için detaylı düzenlemeler içerir.
 2. İlaçların hangi durumlarda ve hangi şartlarla ödeneceği, hangi hastalıklar için kullanılabileceği gibi bilgiler yer alır.
 3. Sağlık hizmetlerinin hangi koşullar altında ve ne kadar ücretle karşılanacağını tanımlar.
 4. Tanı ve tedavi işlemleri için belirlenen fiyatlar ve ödeme koşulları detaylandırılır.
 5. SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarının ve sağlık hizmeti sunucularının yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanır.
 6. Hizmet sunucularının SGK ile olan ilişkileri, fatura düzenleme esasları ve ödeme süreçleri detaylandırılır.
 7. Hatalı veya usulsüz uygulamaların tespit edilmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar açıklanır.

İlaç Bedellerinin Geri Ödeme Süreci Nasıl İlerler?

SGK tarafından belirlenen prosedür kapsamında hem ilaç sağlayıcı hem de hasta geri ödeme sürecine başvurabilir. Bu süreçte sağlıklı bir rehber edinmek amacıyla Taşkın Hukuk aracılığıyla geri ödeme sürecine başvurabilirsiniz.

Sizler için kanser ilacı geri ödeme sürecini adımlarıyla ele aldık;

 1. Reçete Düzenlenmesi
  1. Uzman Doktor
  2. Reçete Türü
 1. Reçetenin Onaylanması
  1. Onay Gerektiren İlaçlar
  2. Medula Sistemi
 1. İlacın Temini
  1. Eczane Seçimi
  2. İlaç Temini
 1. Fatura Düzenlenmesi ve Sunulması
  1. Eczane Faturası
  2. Fatura Sunumu
 1. SGK’nın İncelemesi
  1. Fatura İncelemesi
  2. Eksiklik ve Hatalar
 1. Ödeme
  1. Geri Ödeme
  2. Hastanın Payı
 1. Takip ve Denetim
  1. Periyodik Denetimler
  2. İtiraz ve Şikayetler

SGK’nın Karşılamadığı İlaçlar İçin Nasıl Dava Açılır?

Dava süreçleri hukuki prosedürler gerektirmektedir. Taşkın Hukuk profesyonel ekibi ile sizlerin bu dava sürecinde rehberiniz olarak yanınızda olmaktadır. SGK bağlamında dava açmak idari süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu bağlamda danışmanlık almak ve süreci doğru yönetmek için uzman bir avukatla çalışmak önemlidir.

Kanser ilacı bağlamında SGK’ya dava açma süreci;

 • SGK’nın kararına karşı idari yargıda dava açmak için bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, ilacın neden gerekli olduğu, SGK’nın kararının yanlış olduğu ve bu kararın düzeltilmesi gerektiği açıklanmalıdır.
 • Reçete, doktor raporu, tıbbi belgeler ve SGK’nın kararına dair yazılı bildirim dilekçeye eklenmelidir.
 • Dava, idare mahkemesinde açılmalıdır. SGK kararlarına karşı açılan davalar, genellikle Ankara’da bulunan İdare Mahkemelerinde görülür.
 • Mahkeme, dava dilekçesi ve ek belgeleri inceleyerek bir karar verir.
 • Mahkeme, SGK’nın kararının hukuka uygun olup olmadığına karar verir. Eğer mahkeme SGK’nın kararını hukuka aykırı bulursa, ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verebilir.

Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların Durumu

Kanser tanısı alan her bireyin mevcut bir sağlık sigortası bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda SGK ilaç gereksinimini karşılayamaz. Hasta ise bu sorunla nasıl beş edeceğini bilemeyebilir. Hem sağlık hizmetini ücretsiz alamıyor olmak hem de kanser ilacı için erişim sağlayamamak bireyi hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz etkileyebilir.

Sosyal güvencesi olmayan bir birey için ilk başvuracağı nokta genel sağlık sigortasıdır. Uygun miktarda ödemeler yaparak sağlık hizmetlerinden fayda sağlayabilmektedir. Bir diğer nokta ise yeşil kart uygulamalarıdır. Nitekim yeşil kart edinen hasta sağlık hizmetlerinden uygun ölçüde faydalanabilmektedir.

Eğer bu iki nokta için de uygun sağlayamıyorsa, hasta üniversite hastanelerini de tercih edebilir. Bilgilerini beyan ederek ücretsiz yahut minimal ücretler ile tedavi edinebilir. Hal buyken hiçbir hizmete ulaşamayacak düzeydeki hasta ve yakınları sosyal dayanışma grupları aracılığı ile yardım kampanyalarından gelir sağlayarak tedaviye ulaşabilirler.

İlgili Yazılar