Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Türkiye'nin Sağlık Yaşam Platformu

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Doktor Aleyhine Açılan Davalar Neden Artıyor

Doktor Aleyhine Açılan Davalar Neden Artıyor

haber haber -
46 0

Doktor Aleyhine Açılan Davalar Neden Artıyor

Ülkemizde malpraktis davası olarak adlandırılan yani doktorların hatalı uygulamaları sebebiyle hastalar tarafından açılan davalar her geçen gün artık göstermektedir. İstatistiki veriler hekimler aleyhine açılan davalar ve bu davalarda karara bağlanan tazminatların her geçen gün arttığını gözler önüne sermektedir.

Bu durum hekimleri defansif tıp uygulamalarına yöneltmekte yani kusurlu kabul edilebilecekleri tıbbi vakalardan kaçınma eğilimi göstermelerine neden olmaktadır. Hekimler sorun yaşama ihtimallerinin olduğunu düşündükleri vakaları veya branşları ya tercih etmemekte ya da bu branşta olması gerekenden çok fazla tahlil, tetkik yaparak kendilerini güvenceye almaya çalışmaktadırlar. Bu da sağlık harcamalarındaki maaliyetleri hasta aleyhine arttırmaktadır.

Ülkemizdeki hasta hakları bakımından yapılan yayınların artması, bu alanın bağımsız bir sağlık disiplini haline gelmesi, bu alanda çalışan hukukçu sayısının artması, her geçen gün malpraktis iddiasına ilişkin bir haberin yazılı ve görsel medyaya düşmesi, insanlardaki hak arama bilincinin artması malpraktis davalarını da doğru orantılı şekilde arttırmaktadır.

Eskiden beli pek çok olumsuz vaka hastalar tarafından çeşitli gerekçelerle sineye çekilirken ve bir şikayet ya da davaya dönüştürülmezken artık ortaya çıkan en ufak bir ihmal ya da hatalı uygulama emaresinde hastalar soluğu adliyede alabilmektedirler.

Hastalar tıbbi hizmetler sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve hatalı uygulama nedeniyle zarar gördüklerini düşündüklerinde hekimi savcılık ya da tabip odası nezdinde şikâyet edebildikleri gibi, zararlarının tazmini için mahkemelere de başvurabilmektedirler. Her ne kadar son dönemde hem cezai hem de tazminat anlamında hekimleri koruyucu pek çok düzenleme yapılmış olsa da hala bu tür uyuşmazlıklar yargı organlarını meşgul etmeye ve bu başvurulardaki sayılar artış göstermeye devam etmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir