Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Türkiye'nin Sağlık Yaşam Platformu

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı Reform Paketinde Vergi Adaletini Güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Reform Paketinde Vergi Adaletini Güçlendiriyor

haber haber -
16 0

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan reform paketinde vergi adaletinin güçlendirilmesi ve sermayeye yönelik vergi düzenlemesi yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi adaletini güçlendirmek ve sermayeye yönelik vergi düzenlemeleri yapmak amacıyla yeni bir reform paketi hazırladı. Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda şekillenen bu paket, vergide adalet ve etkinliği sağlamayı amaçlıyor.

Reform Paketinde Neler Var?

Bakanlık tarafından hazırlanan reform paketinde önemli düzenlemeler bulunmaktadır:

1. Çok Uluslu Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması

Pakette, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması öngörülüyor. Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avroyu aşan şirketlerin düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki iş yerleri asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulacak.

2. Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerinin kıyaslanacağı bir hibrit model öngörülüyor. Ödenecek kurumlar vergisi, belirli bir oranla hesaplanacak ve izleyen dönemlerde mahsup edilebilecek.

3. Asgari Gelir Vergisi

Gerçek usulde vergilendirilen kazançlara asgari gelir vergisi uygulanacak. Mükelleflerin beyan edecekleri kazanç belirli bir orandan az olamayacak ve yeni işe başlayan mükellefler için asgari vergiden muafiyet sağlanacak.

4. YİD ve KÖİ Projelerine Vergi

Türkiye’nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde faaliyet gösteren kurumların vergi oranları artırılacak.

Bu reform paketi, vergi adaletini güçlendirme ve dolaysız vergilerin payını artırma amacıyla hazırlanmıştır. Bakanlık, TBMM’ye sunmayı planladığı bu paketle vergi sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor.

İlgili Yazılar